BÔNG XƠ POLYESTER (GÒN KIỆN)

BÔNG XƠ POLYESTER (GÒN KIỆN)

15D*32 mm Recycle (Solid Dry siliconized)- sợi rỗng 3 chiều

Độ mịn:
Màu sắc:
Chất liệu cấu tạo:
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG XƠ POLYESTER (GÒN KIỆN)

3D*64 mm Recycle (Solid Dry siliconized)- sợi rỗng 3 chiều

Độ mịn:
Màu sắc:
Chất liệu cấu tạo:
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG XƠ POLYESTER (GÒN KIỆN)

4D*64 mm Recycle (Solid conjugated siliconized)- sợi rỗng 3 chiều

Độ mịn:
Màu sắc:
Chất liệu cấu tạo:
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG XƠ POLYESTER (GÒN KIỆN)

10D*64 mm Recycle (Solid Siliconized)- sợi rỗng 2 chiều

Độ mịn:
Màu sắc:
Chất liệu cấu tạo:
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG XƠ POLYESTER (GÒN KIỆN)

Gòn kiện

Độ mịn:
Màu sắc:
Chất liệu cấu tạo:
Xem chi tiết sản phẩm
wiget Chat Zalo
Messenger Chat
Whatsapp Chat