BÔNG XƠ POLYESTER (GÒN KIỆN)

BÔNG XƠ POLYESTER (GÒN KIỆN)

7D*64 mm Vergin Solid Dry siliconized - sợi rỗng 3 chiều

Độ mịn:
Màu sắc:
Chất liệu cấu tạo:
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG XƠ POLYESTER (GÒN KIỆN)

1.4D

Độ mịn:
Màu sắc:
Chất liệu cấu tạo:
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG XƠ POLYESTER (GÒN KIỆN)

7D*64 mm Recycle (Solid Dry siliconized) - sợi rỗng 3 chiều

Độ mịn:
Màu sắc:
Chất liệu cấu tạo:
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG XƠ POLYESTER (GÒN KIỆN)

15D*64 mm Green (Solid Dry) - sợi rỗng 3 chiều

Độ mịn:
Màu sắc:
Chất liệu cấu tạo:
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG XƠ POLYESTER (GÒN KIỆN)

15D*64 mm Recycle (Solid Dry siliconized) - sợi rỗng 3 chiều

Độ mịn:
Màu sắc:
Chất liệu cấu tạo:
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG XƠ POLYESTER (GÒN KIỆN)

15D*64 mm Recycle (Solid Siliconized)- sợi rỗng 2 chiều

Độ mịn:
Màu sắc:
Chất liệu cấu tạo:
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG XƠ POLYESTER (GÒN KIỆN)

4D*51 Lomelting (Bông hòa tan)

Độ mịn:
Màu sắc:
Chất liệu cấu tạo:
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG XƠ POLYESTER (GÒN KIỆN)

0.8D semi

Độ mịn:
Màu sắc:
Chất liệu cấu tạo:
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG XƠ POLYESTER (GÒN KIỆN)

0.8D semi (Cào tơi)

Độ mịn:
Màu sắc:
Chất liệu cấu tạo:
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG XƠ POLYESTER (GÒN KIỆN)

0.7D Vergin

Độ mịn:
Màu sắc:
Chất liệu cấu tạo:
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG XƠ POLYESTER (GÒN KIỆN)

0.9D*32 mm Recycle

Độ mịn:
Màu sắc:
Chất liệu cấu tạo:
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG XƠ POLYESTER (GÒN KIỆN)

15D*32 mm Vergin (Solid Dry siliconized)- sợi rỗng 3 chiều

Độ mịn:
Màu sắc:
Chất liệu cấu tạo:
Xem chi tiết sản phẩm
wiget Chat Zalo
Messenger Chat
Whatsapp Chat