Sản phẩm

BÔNG TẠO HẠT (GÒN BI)

Bông tạo hạt (gòn bi) loại thường

Độ mịn:
Màu sắc:
Chất liệu cấu tạo:
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG TẠO HẠT (GÒN BI)

20D 51 Yellow Solid Dry

Độ mịn: 20D 51
Màu sắc: Vàng nhạt
Chất liệu cấu tạo: 100% PET
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG TẠO HẠT (GÒN BI)

20D 51 SD Solid Dry

Độ mịn: 20D 51 SD
Màu sắc: Trắng nguyên bản
Chất liệu cấu tạo: 100% PET
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG TẠO HẠT (GÒN BI)

15D 64 HCS Hollow Conjugated Siliconized

Độ mịn: 15D 64 HCS
Màu sắc: Trắng nguyên bản
Chất liệu cấu tạo: 100% PET
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG TẠO HẠT (GÒN BI)

15D 51 SD Solid Dry

Độ mịn: 15D 51 SD
Màu sắc: Trắng nguyên bản
Chất liệu cấu tạo: 100% PET
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG TẠO HẠT (GÒN BI)

7D 64 HCS Hollow Conjugated Siliconized

Độ mịn: 7D 64
Màu sắc: Trắng nguyên bản
Chất liệu cấu tạo: 100% PET
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG TẠO HẠT (GÒN BI)

7D 64HD Hollow Dry

Độ mịn: 7D 64HD
Màu sắc: Trắng nguyên bản
Chất liệu cấu tạo: 100% PET
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG TẠO HẠT (GÒN BI)

3D 51 SD Solid Dry

Độ mịn: 3D 51
Màu sắc: Trắng nguyên bản
Chất liệu cấu tạo: 100% PET
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG TẠO HẠT (GÒN BI)

3D 51SD BL Solid Dry

Độ mịn: 3D 51SD BL
Màu sắc: Đen xám
Chất liệu cấu tạo: 100% PET
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG TẠO HẠT (GÒN BI)

6D 64SD BL Solid Dry

Độ mịn: 6D 64SD BL
Màu sắc: Đen
Chất liệu cấu tạo: 100% PET
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG TẠO HẠT (GÒN BI)

6D 64SD Solid Dry

Độ mịn: 6D 64SD
Màu sắc: Trắng nguyên bản
Chất liệu cấu tạo: 100% PET
Xem chi tiết sản phẩm
wiget Chat Zalo
Messenger Chat
Whatsapp Chat