Sản phẩm

BÔNG TẤM (GÒN TẤM)

Bông tấm (Gòn tấm Cứng)

Độ mịn:
Màu sắc:
Chất liệu cấu tạo:
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG TẤM (GÒN TẤM)

Gòn tấm mềm

Độ mịn:
Màu sắc:
Chất liệu cấu tạo:
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG TẤM (GÒN TẤM)

Gòn tấm mềm vừa phải

Độ mịn:
Màu sắc:
Chất liệu cấu tạo:
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG TẤM (GÒN TẤM)

Gòn tấm mềm (usoft)

Độ mịn:
Màu sắc:
Chất liệu cấu tạo:
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG TẤM (GÒN TẤM)

Gòn tấm cứng

Độ mịn:
Màu sắc:
Chất liệu cấu tạo:
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG TẤM (GÒN TẤM)

Gòn tấm mềm

Độ mịn:
Màu sắc:
Chất liệu cấu tạo:
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG TẠO HẠT (GÒN BI)

Bông tạo hạt( gòn bi) loại thường

Độ mịn:
Màu sắc:
Chất liệu cấu tạo:
Xem chi tiết sản phẩm
BÔNG TẠO HẠT (GÒN BI)

Bông tạo hạt loại trân châu (Gòn bi trân châu)

Độ mịn:
Màu sắc:
Chất liệu cấu tạo:
Xem chi tiết sản phẩm
wiget Chat Zalo
Messenger Chat
Whatsapp Chat